کد خبر: 192082

ماجرای دردناک نبش قبر شهید محمدرضا آل‌مبارک

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: محمدرضا آل‌مبارک فرزند حاج‌حسین در ۱۶ سالگی به جبهه می‌رود و در عملیات محرم سال ۶۱ به شهادت می‌رسد. قصه اما این نیست. پیکر او بدون سر به خاک سپرده می‌شود. ۷سال بعد سر تحویل پدر می‌شود. پدر دور از همه، در کمدِ اتاقش سَر فرزند را ۳ ماه نگه‌ می‌دارد تا مجوز نبش قبر بگیرد. فقط آه!