کد خبر: 192034

نمره مجاز کوتاهی موی سر سربازان چقدر است؟

درباره نمره مجاز کوتاهی موی سر برای سربازان وظیفه بیشتر بدانید.
اتاق خبر 24

تراشیدن موی سر برای بسیاری از سربازان سخت است و در گذشته بابت این موضوع مشمولان وظیفه بسیار ناراحت بودند، اما سال گذشته سردار موسی کمالی رئیس سابق اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح خبر‌های خوشی در این رابطه برای سربازان داشت.

سردار کمالی اعلام کرد؛ سربازی همواره با تراشیدن موی سر همراه بوده، لیکن با توجه به بررسی‌های انجام شده و ارتقای بهداشت فردی و امکانات مناسب یگان‌های نیرو‌های مسلح و علاقه جوانان، به منظور خوشایندسازی و افزایش جذابیت و نشاط خدمت سربازی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تراشیدن موی سر سربازان با نمره ۴ از سربازی حذف شد.

در حال حاضر هم بسیاری از سربازان و مشولان خدمت وظیفه عمومی درباره نمره کوتاهی موی سر اعلام شده سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی نمره کوتاهی موی سر کارکنان وظیفه دیپلم و پایین‌تر در مراکز آموزش ۱۰ و سرباز و سرجوخه در حین خدمت ۱۰ تا ۱۶ باید باشد، البته این میزان برای مشمولان فوق دیپلم و بالاتر در مراکز آموزشی ۱۶ و افسر و درجه دار حین خدمت ۱۶ تا ۲۰ است.

منبع: خبرگزاری ایرنا