کد خبر: 192028

تمام ظرفیت برجام‌تان برای ملت ایران چه بود؟

دانیال معمار، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت:  پیروزی بزرگ چه بود؟ اینکه اروپایی‌ها با آمریکای خارج شده از برجام در اجرای مکانیسم ماشه همراهی نکردند. هرچند آمریکا از شب گذشته مدعی اجرای این مکانیسم و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شد
اتاق خبر 24

بله،این بود تمام ظرفیت برجام‌تان برای ملت ایران. بهترین تعبیر همان است که رهبری گفتند؛