کد خبر: 192025

آخرین اجتماع عظیم بشری در بدرقه شما بود سردار

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: آخرین اجتماع عظیم بشری در بدرقه شما بود سردار! که انگاری بعد از شما نباید هیچ صحنه و منظره‌ای به چشم و دل بیاید تا داغ شما تازه بماند!