کد خبر: 191860

دولت چه کالاهایی را می تواند ضبط کند؟

عملکرد سازمان اموال تملیکی نشان می دهد فروش اموال منقول و غیرمنقول در مردادماه امسال نسبت به شهریور ماه پارسال کاهش یافته و همچنین بیش از 1300 میلیارد تومان کالا و اموال به صاحبانش بازگشت.
اتاق خبر 24

عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد.

براساس گزارش وزارت اقتصاد، این سازمان از شهریور ماه سال 98 تا مرداد ماه 99 بالغ بر 738 میلیارد تومان اموال منقول فروخته است. سهم اموال غیر منقول نیز63 میلیارد تومان بوده که نسبت سال قبل رشد دارد.  در مجموع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بالغ 801 میلیارد تومان فروخت.

در این دوره نیز بالغ بر 144 میلیارد تومان کالا منهدم، بالغ بر 704 میلیارد تومان کالا به صاحبان آنها اعاده شده است.

همچنین میزان استرداد کالا نیز به مبلغ 1317 میلیارد تومان انجام شده که نسبت به شهریور ماه سال 98 با کاهش روبرو بود.

 

*وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چیست؟

به استناد قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وظیفه جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش کلیه اموال ، حقوق مالی و دارایی هایی که به هر نحو بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قانونی به تملک یا تصرف دولت در آمده و یا در می آید و با حکم قضایی با قانون به فروش رسیده است.

همچنین نگهداری و اداره اموال مجهول المالک، بلا صاحب (به استثناء اموال قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری)، ارث بلا وارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل (۴۹) و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد و فروش آنها با اذن ایشان با نماینده خاص ایشان می باشد، را بر عهده دارد.

سازمان بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴ و ماده ۳۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین و بر اساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ وظیفه تحویل و نگهداری کالاها و اموال ناشی از پرونده های قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از بدو زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف اموال را عهده دار شده است.

منبع: خبرگزاری ایلنا