کد خبر: 191823

رسانه‌ای به نام" ترامپ"

یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل گفت: ترامپ فقط یک سیاستمدار نیست؛ او به تنهایی یک «رسانه» است و این رسانه کارش تحریف سیستماتیک حقیقت و توجیه اقدامات مخرب و «موفق» جلوه دادن کارنامه خود اوست!
اتاق خبر 24

رضا نصری در پاسخ به این سوال که تاکنون چند بار رسانه‌های معتبر دنیا از جمله رسانه‌های آمریکایی  ، اعداد و ارقامی در مورد تعداد دروغ‌های ترامپ منتشر کرده‌اند ، به نظر شما مهم‌ترین دروغ هایی که رییس‌جمهور آمریکا تاکنون مطرح کرده است ، چه دروغ‌هایی بوده است؟ گفت : ترامپ از روزی که برای ریاست‌جمهوری پا به عرصه انتخابات گذاشت، یک استراتژی حساب‌شده و بسیار موثری را پیش گرفت. آن هم اینکه از یک سو به صورت سیستماتیک رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را  تخطئه کرد و آن‌ها را «اخبار جعلی» و «دشمن ملت» نامید تا جایگاه، احترام و اعتبار رسانه‌ها را نزد مخاطبانش زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر، با بهره‌برداری از حساب توئیتری خود به صورت مستقیم و بی واسطه با پایگاه اجتماعی خود ارتباط برقرار کرد و عملاً نقش «اطلاع‌رسانی» به بخش عمده‌ای از طرفداران حزب جمهوریخواه را به انحصار خود درآورد!

ترامپ، خود به تنهایی یک رسانه است

 وی افزود :ترکیب این دو کار باعث شد پایگاه اجتماعی‌اش به راستی‌آزمایی‌ها و افشاگری‌های مرسوم روزنامه‌نگاران (ولو شبکه‌های همسو) توجهی نداشته باشد و از سوی دیگر اخبار و تحلیل‌ها را مستقیم از زبان خود ترامپ - و با کیفیتی که او مد نظر دارد - بشنوند. در واقع، ترامپ فقط یک سیاستمدار نیست؛ او به تنهایی یک «رسانه» است و این رسانه کارش تحریف سیستماتیک حقیقت و توجیه اقدامات مخرب و «موفق» جلوه دادن کارنامه خود اوست!

دروغ‌های کم‌سابقه‌ ترامپ در  عرصه داخلی آمریکا

نصری در مورد دروغ های ترامپ خاطرنشان کرد : در عرصه داخلی، او دروغ‌های کم‌سابقه‌ای در حوزه سیاست‌های مهاجرتی، حمل سلاح، تبعیضات نژادی، عملکرد پلیس، وضعیت اقتصادی و بحران کرونا و موفقیت‌های خود در این حوزه گفته است. تمام پیمان‌های تجاری مهم چندجانبه آمریکا با همسایگان - از قبیل پیمان NAFTA - را نیز با توسل به دروغ و تحریف تعلیق یا فسخ کرد و سپس مدعی شد «پیمان‌های بهتری» منعقد کرده است، حال اینکه میان آنچه فسخ کرد و منعقد ساخت معمولاً تفاوت چندانی وجود ندارد!

 یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های ترامپ در حوزه بین‌المللی

این کارشناس ارشد مسائل بین الملل تاکید کرد :از بزرگ‌ترین دروغ‌های ترامپ در حوزه بین‌المللی هم این است که «داعش» را او از میان برده است! یا اینکه او توانست بر اثر اِعمال «سیاست فشار حداکثری» موقعیت ایران را به شدت تضعیف کند. حال اینکه - علیرغم تمام فشارهای اقتصادی - نفوذ و قدرت ایران در منطقه و همچنان جایگاه سیاسی و حقوقی ایران - و به تبع «قدرت نرم» و «قدرت هوشمند»  (یا به اصطلاح Soft power و Smامهart power) ایران - در صحنه بین‌المللی بسیار بهتر از جایگاه ایران در سال‌های پیش از برجام است.

منبع: خبرگزاری ایسنا