کد خبر: 191810

۲۳ جهش ویروس کرونا در کشور کشف شد

مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری گفت: تاکنون ۲۳جهش ویروس کرونا را در کشور پیدا کردیم که ۴جهش مختص ایران بوده و در کشورهای دیگر نبوده است.
اتاق خبر 24

دکتر محمدعلی ملبوبی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک اظهار کرد: یکی از طرح هایی که در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تصویب شد، «ردیابی ژنتیکی ویروس کرونا در ایران» بود که ۴ نفر در این طرح مشغول بودند.

مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه با بیان اینکه این پروژه در دو بخش انجام شد با اشاره به بخش اول گفت: در بخش اول نمونه های ایرانی را اخذ و ۴ ژن از آنها تکثیر کردیم که در آنها توالی های جهش یافته را معین کنیم.

ملبوبی با اشاره به هدف بخش اول گفت: هدف این بود که با استفاده از نتایج جداسازی جهش های ویروس کرونا اطلاعات پایه ای ایجاد کنیم تا کیتهای تشخیصی در کشور و منطقه دقیق تر باشند چون جهش های این ویروس در تشخیص مولکولی اخلال ایجاد می کند.

جهش های ویروس یکی از دلایل خطای کیتها

به گفته عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، در حال حاضر هم ۳۰-۴۰درصد در تشخیص های مولکولی خطا وجود دارد که می تواند یکی از دلایل آن جهش های ویروس کرونا باشند.

ملبوبی با اشاره به ضرورت انجام این طرح گفت: زمان و هزینه توسعه واکسن به واسطه نتایج این پروژه کاهش می یابد؛ یعنی اگر ما بدانیم با چه ویروسی کار می کنیم واکسن بهتری طراحی می کنیم و اگر ساختیم آن را بهبود دهیم تا نتیجه تاثیر گذاری بیشتر باشد.

مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه خاطر نشان کرد: همچنین اگر ژنوتیپ ویروس را بدانیم بهتر می توانیم درمان و دسته های دارویی را برای مبتلایان مشخص کنیم به همین دلیل کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه تشکیل و تحقیقات روی ویروس آغاز شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک افزود: جهش های ژنتیکی ویروس را مورد بررسی قرار دادیم تا ارتباط آنها با شرایط را ارزیابی کنیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا