کد خبر: 191779

تجارت کالایی کشور بیش از 24 میلیارد دلار شد

تجارت کالایی ایران با سایر کشورها در 5 ماهه نخست سال حدود 24.6 میلیارد دلار رسید و حدود 10.9 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 13.7 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
اتاق خبر 24

بر اساس آمار گمرک ایران و گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، ارزش تجارت کالای بدون نفت خام ایران با سایر کشورها در 5 ماهه نخست سال حدود 24.6 میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش 35.6 میلیارد دلاری تجارت ایران در 5 ماهه نخست سال 1398 حدود 31 درصد کاهش داشته است.

در 5 ماهه نخست سال 1399 حدود 10.9 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود 13.7 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در 5 ماهه نخست سال 1399 نسبت به 5 ماهه نخست سال 1398 به ترتیب 39 درصد و 23 درصد کاهش یافته است. مقدار وزنی صادرات و واردات ایران نیز در مدت مذکور به ترتیب با کاهش حدود 37 درصدی و 3 درصدی مواجه شده است.

تراز تجاری ایران طی 5 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت تضیعف شده و از منفی 127 میلیون دلار به منفی 2.8 میلیارد دلار، کاهش یافته که به علت افت شدیدتر صادرات ایران در مقابل کاهش واردات ایران بوده است.

 

مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران در فروردین ماه الی مرداد ماه 1399 از ماه‌های متناظر سال 1398 کمتر بوده است. در مرداد 1399 صادرات بدون نفت خام ایران معادل 8.7 میلیون تن بوده که نسبت به مرداد ماه 1398 حدود 30 درصد کاهش، و در مقایسه با تیر ماه 1399، افت 7 درصدی داشته است.

مقدار واردات هم در مرداد 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل آن حدود 12 درصد و نسبت به ماه قبل، حدود 31 درصد کاهش یافته است. به طور کلی، روند کاهشی مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران از آذر ماه سال 1398 آغاز شده و علیرغم نوساناتی که در نیمه نخست 1399 داشته، همچنان تا مرداد 1399 به روند نزولی خود ادامه داده است.

حداقل مقدار واردات ماهانه طی پنج ماهه نخست سال 1399، مربوط به مرداد ماه این سال است که از حداقل واردات ماهانه سال  1398( 1.2 میلیون تن در فروردین 1398 ) نیز کمتر است.

بر اساس آمار گمرک ایران ارزش واردات و صادرات کالای بدون نفت خام ایران علیرغم نوساناتی، از ماه‌های متناظر سال 1398 کمتر بوده است. ارزش صادرات در مرداد ماه 1399 حدود 2.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مرداد 1398 کاهش 3.33 درصدی و نسبت به تیرماه 1399، افت 3.4 درصدی داشته است.

منبع: خبرآنلاین