کد خبر: 191742

تا ۳ قرن دیگر نسل مردم ژاپن "منقرض" خواهد شد

در دو دهه اخیر رشد اقتصادی ژاپن به‌شدت کاهش یافته‌ است یک دلیل آن این است که ژاپن امروز سالمندترین کشور دنیاست! با ادامه روند افزایش جمعیت سالمندان، در کمتر از سه قرن آتی، نسل مردم ژاپن منقرض خواهد شد اما چطور؟! در این مطلب می‌خوانیم.
اتاق خبر 24

ژاپن در دهه‌های اخیر در عرصه تکنولوژی، گوی سبقت را از آمریکا ربود و به یکی از ثروتمندترین کشورها و یکی از پررونق‌ترین اقتصادها در سطح دنیا دست پیدا کرد اما در طول سال‌های توسعه خود از تهدید مهمی غافل ماند!

شاید عجیب به‌نظر برسد، آمارها نشان می‌دهد میراث ژاپنی‌ها برای فرزندانشان، بدهی و رکود اقتصادی خواهد بود! ژاپن امروز سالمندترین کشور دنیاست! در زمان حاضر هر نیروی کار ژاپنی به‌جز هزینه خود و خانواده‌اش با پرداخت مالیات بالا مخارج یک سالمند دیگر را نیز تأمین می‌کند؛ در نسل‌های آینده، این تعداد به دو سالمند افزایش پیدا می‌کند!

با ادامه  این روند جوانان ژاپنی حتی اگر بیست و چهار ساعته کار کنند، قادر به تأمین مخارج سالمندانشان نخواهند بود!

نرخ باروری کشور ژاپن در سال 1975 بیش از 2.1 فرزند به‌ازای هر زوج بود و پس از آن به 1.4 فرزند کاهش پیدا کرد؛ این به آن معناست که با از دنیا رفتن هر 100 نفر در ژاپن تنها 70 نفر جایگزین آنها می‌شوند؛ با از دنیا رفتن 70 نفر، 50 نفر جایگزین می‌شوند و با از دنیا رفتن 50 نفر در نسل سوم، تنها 35 نفر جای آنها را خواهند گرفت!

ژاپن رشد اقتصادی بالایی را در دهه‌های 1960 تا 1980 تجربه کرده‌ است؛  ژاپن در دهه 1960 به‌‌طور متوسط 10 درصد، در دهه 1970 به‌طور متوسط 5 درصد و در دهه 1980 به‌طور متوسط 4 درصد رشد داشته است؛ رشد اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته‌ است به‌طوری که در دهه 1990 به‌طور متوسط 1.5 درصد بوده‌ است؛ با افزایش جمعیت سالمندان، در کمتر از سه قرن آتی، نسل مردم ژاپن منقرض خواهد شد!

اوضاع سالمندی جمعیت ژاپن در حالی است که برآوردهای اخیر نشان می‌دهد در کشور ما سطح باروری از 6.3 فرزند در سال 1355، به دو فرزند به‌ازای هر زن در سال منتهی به سال سرشماری 1395 و در ادامه به کمتر از 1.8 فرزند به‌‌ازای هر زن در اواخر دهه 90 کاهش یافته است؛ گزارش سازمان ملل در سال 2017 نیز به‌عنوان چشم‌انداز جمعیت جهان نیز نشان می‌دهد که نرخ باروری کشورمان در طول 30 سال گذشته حدود 70 درصد کاهش داشته است!

منبع: تابناک