کد خبر: 191681

قیمت گزاف تعطیلی حدود الهی

جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس در توییتر نوشت: روزی نیاید که تحت تاثیر فضا سازی دشمنان اسلام اجرای حدود الهی تعطیل شود آن روز است که نظام اسلامی به زانو در می آید؛ معصوم علیه السلام می فرماید اجرای حدود الهی از بارش چهل شبانه روز باران رحمت و برکتش برای مردم بیشتر است.