کد خبر: 191603

تأثیر آزادراه‌ها در جذب ترانزیت‌ و درآمد پایدار

مقام مسؤول شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: با رشد آزادراه‌ها و توسعه کریدورهای ترانزیتی، جذب بارهای ترانزیتی منطقه در مسیرهای شمال به جنوب تا خلیج فارس و شرق به غرب تسهیل می‌شود و بدین ترتیب در اقتصاد تحرک خواهیم داشت.
اتاق خبر 24

یکی از مشوق‌ها برای جذب ‌صاحبان کالا در استفاده از کریدورهای ترانزیتی کشور و اخذ درآمد از محل کالای عبوری (به عنوان یکی از مدل‌های اقتصاد مقاومتی‌)، کاهش مسیر، کاهش قیمت و کاهش زمان سیر کالا نسبت به مسیرهای مشابه در کشورهای دیگر است، در این راستا توسعه آزادراه‌ها و تکمیل حلقه مفقوده کریدورهای آزادراهی در کشور امری ضروری است.

از سوی دیگر در داخل کشور هم 90 درصد بار و مسافر، توسط مدل حمل و نقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شود و این ضرورت توسعه این زیرساخت حمل و نقلی را بیشتر نشان می‌دهد.

یکی از آزادراه‌هایی که در تکمیل حلقه مفقوده کریدور ترانزیتی شرق-غرب و ارتقای جذب بارهای ترانزیتی مؤثر است، «آزادراه سردار سپهبد شهید سلیمانی» (آزادراه کنارگذر شرق اصفهان) است.

در راستای بررسی آخرین وضعیت تکمیل این مسیر آزادراهی به سراغ علیرضا صلواتی، مجری طرح‌های زیربنایی استان اصفهان در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور رفتیم و با وی درباره این آزادراه گپ و گفتی داشتیم.

صلواتی درباره آخرین جزئیات پیشرفت آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان که به نام «آزادراه سردار سپهبد شهید سلیمانی» نام‌گذاری شده است، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: از آن منظر که این آزادراه از مجاورت شهر اصفهان عبور می‌کند، به کنارگذر شرق اصفهان شهرت پیدا کرده است، اما اگر بگوییم این مسیر آزادراهی یکی از حیاتی‌ترین آزادراه‌های میانی کشور است به گزاف سخن نگفته‌ایم، این آزادراه بخش مرکزی کریدور شمال ـ جنوب کشور است، یعنی کریدوری که از تبریز شروع می‌شود و تا بوشهر امتداد دارد و از آن طرف حلقه میانی بین رفت و آمدهای شمال و جنوب کشور است.

منبع: خبرگزاری خانه ملت