کد خبر: 191591

وعده دوباره برای کادر درمان

بعد از مدت ها طرح خواسته های کادر درمان و وزارت بهداشت برای جذب نیرو و پرداخت معوقات آنها، رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر وعده پیگیری داده و گفته که به زودی خبراهایی برای آنها خواهد داشت. 
اتاق خبر 24

با شیوع ویروس کرونا در کنار افزایش سنگین هزینه های مربوط به حوزه وزارت بهداشت، حجم کار کادر درمان نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت، در همین رابطه موضوع جذب نیرو و البته افزایش پرداخت به کادر درمان و معوقات آنها از مدت ها قبل مطرح بوده است.

رایزنی هایی بین وزارت بهداشت با دستگاه های مربوطه به ویژه سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت و نمکی - وزیر بهداشت - بارها خواستار رسیدگی به وضعیت پرداختی به کادر درمان در شرایط خاص فعلی شد، از سویی دیگر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - نیز گرچه عنوان کرده تمام مسئولیت موضوع با سازمان برنامه نیست اما وعده پیگیری داده بود.

عمده خواسته کادر درمان در سه محور قرار دارد؛ جذب کادر درمان شرکتی، پرداخت کارانه معوق و دریافت فوق العاده ویژه.

در همین رابطه حدود یک ماه پیش نوبخت اعلام کرد که بخشی از این مطالبات متوجه سازمان برنامه و بودجه است و بخشی از آنها مثل دریافت فوق العاده ویژه، متوجه وزارت بهداشت که از سازمان اداری و استخدامی درخواست و سازمان برنامه و بودجه برای آن منابع لازم تامین کند ولی در هر صورت طی مذاکرات صورت گرفته برای آن برنامه ریزی خواهد شد.

اما بعد از این مدت نوبخت به تازه گی به دنبال درخواست مجدد کادر درمان برای رسیدگی به مطالبات آنها در پستی اینستاگرامی گفته که  «پیگیری پرداخت فوق‌العاده ویژه عزیزان کادر درمان بخشی از کارهای روزانه‌ام شده؛ به زودی خبرهایی خواهم داد».

این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه پیش از این پرداخت ماهانه فوق العاده ویژه کرونا به وزارت بهداشت از مهرماه را وعده داده بود.

ماجرا از این قرار است که ۸۴۰۰ میلیارد تومان، درخواست درباره پرداخت فوق العاده ویژه جذب کادر درمان وجود داشته که وزارت بهداشت، اسفندماه در یک مرحله افزایش پرداخت ماهانه به پرستاران داشت و از ابتدای فروردین هم ۱۵ درصد دیگر به دریافتی کادر درمان اضافه شده است. 

اما سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که فوق العاده ویژه شغل، دارای بار مالی است و ضرورت دارد که تامین شود. این در حالی است که دو مرحله افزایش دریافتی پرستاران، در بودجه سال گذشته وزارت بهداشت نیامده بود و این وزارتخانه در حال حاضر منابع لازم برای فوق العاده ویژه را ندارد.

آنطور که نوبخت گفته بود نهایتا این طور توافق شده که هیچ بدهی ای به کادر درمان باقی نماند و معوقات را خواهند کرد، از سویی وزارت بهداشت هم منابعش را تجهیز کند و ببیند که از چه زمانی می‌تواند فوق العاده ویژه را بپردازد و در تنظیم لایحه بودجه سال آینده نیز منابع آن دیده می‌شود. تا آن زمان سازمان برنامه و بودجه متعهد شدکه به وزارت بهداشت، فوق العاده ویژه ماهانه کرونا را از اول مهر ماه پرداخت کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا