کد خبر: 191568

ماجرای ساخت سد مجازی در تهران چست؟

درحال حاضر شهرداری مصرف‌کننده عمده آب در تهران است و حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب یعنی به اندازه ظرفیت سدکرج آب را برای نگهداری فضای سبز مصرف می‌کند، برای مقابله با این مساله کلنگ اولین سد مجازی در تهران زده شد.
اتاق خبر 24

هم‌اینک فضای سبز شهر تهران حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند که ۹۰ درصد آن از محل ۴۰۰ حلقه چاهی است که در اختیار شهرداری تهران قرار دارد، همچنین برای آبیاری فضای سبز شهر تهران حدودا کمتر از چهار درصد از پساب استفاده می‌شود که حدود ۷ میلیون متر مکعب است و اگر این گونه پیش برویم  در افق ۱۴۱۰ باید ۲۱۸ میلیون متر مکعب از محل منابع آبهای زیرزمینی شهر تهران برای آبیاری فضای سبز استفاده شود.

در این راستا و برای مقابله با این مهم روز گذشته که بر اساس آن از این پس فضای سبز پایتخت با پسآب تصفیه شده در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب آبیاری می شود و از این طریق میزان استفاده از منابع آبهای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در تهران تا سال ۱۴۱۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند و منبع اصلی تأمین آبیاری تهران پساب تصفیه خانه ها خواهد بود.

پساب خروجی شهر تهران حدودا به ۴۵۰ میلیون متر مکعب می رسد

در همین رابطه تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو گفت: طرح جامع جمع‌آوری فاضلاب شهر تهران پیشرفت فیزیکی حدود ۶۸ درصدی دارد و این طرح در زمان حاضر حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال خروجی پساب دارد که با بهره‌برداری تصفیه‌خانه "فیروزبهرام" در سال جاری، پساب خروجی شهر تهران حدودا به ۴۵۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.

منبع: خبرگزاری ایلنا