کد خبر: 191509

کی شود دریا ز پوز سگ نجس!

سیدمحمد حسینی، وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

مه فشاند نور و سگ عوعو کند!

راست گرایان اسلام ستیز در سوئد با سوزندان قرآن مجید موجب تنش و درگیری در مالمو شدند. توجیه این جماعت ابله، ممانعت از رشد اسلام‌گرایی است، در حالیکه با این جسارت، بیشتر سبب کنجکاوی و گرایش به اسلام می‌شوند و نمی‌دانند که:

کی شود دریا ز پوز سگ نجس!