کد خبر: 191456

استیصال رژیم آمریکا در مقابله با ایران

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمریکا در حال حاضر در یک تناقض تصمیم‌گیری در مقابله با ایران قرار دارند. آنها درباره اجرای سازوکار مکانیسم ماشه به هیچ وجه حقی ندارند و سایر کشور‌ها هم امروز به این موضوع صحه گذاشته‌اند.
اتاق خبر 24

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به به تلاش آمریکا درباره فعال کردن سازوکار موسوم به مکانیزم ماشه و بازگرداندن همه تحریم‌های تعیین شده در چارچوب برجام، گفت: آمریکایی‌ها به قدری وقیح شده‌اند که اساساً چاره‌چوبی برای رعایت مقررات و ضوابط بین‌المللی نمی‌بینند.

وی افزود: وقاحت آمریکایی‌ها در این است که به طور رسمی از یک معاهده بین@المللی خارج می‌شوند و پس از آن بر سر مفاد آن معاهده ادعایی دیگر را مطرح می‌کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: امروز بسیاری از کشور‌های دنیا متوجه رفتار‌های متناقض و دوگانه آمریکایی‌ها هستند و کار به جایی رسیده که برخی از کشور‌های اروپایی این رفتار آمریکایی‌ها را به تمسخر می‌گیرند.

 

پورابراهیمی اظهار داشت: این واکنش‌ها نشان دهنده این است که آمریکایی‌ها در استیصال جدی در مقابله با ایران قرار دارند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: آمریکا در حال حاضر در یک تناقض تصمیم‌گیری در مقابله با ایران قرار دارند. انها درباره اجرای سازوکار مکانیسم ماشه به هیچ وجه حقی ندارند و سایر کشور‌ها هم امروز به این موضوع صحه گذاشته‌اند.

منبع: میزان