کد خبر: 191395

نذر ماسک در شب تاسوعا و عاشورای حسینی

سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی از اجرای طرح نذر ماسک در شب تاسوعا و عاشورای حسینی میان افراد نیازمند خبر داد.
اتاق خبر 24

مالک حسینی درباره نذر ماسک گفت: در این طرح مشترکی که سازمان با ستاد سمن‌ها تحت عنوان پویش نذر ماسک آغاز کرده است، ضمن جمع آوری کمک ها به این منظور به دنبال فرهنگ سازی هستیم. 

وی افزود: این پویش به ابتکار ستاد توان افزایی سمن ها طراحی و با توجه به محوریت سمن ها از یک سو و تعیین گروه هدف آن که افراد کم برخوردار هستند از سوی دیگر، سازمان نیز در این طرح مشارکت کرد تا با جمع آوری کمک های خیرین و همچنین ماسک های اهدایی از سوی برخی تولیدکنندگان مرتبط با سازمان، بتواند به این پویش کمک کند.

حسینی تاکید کرد: این ماسک ها توسط داوطلبان و نمایندگانی از سمن های شهر تهران در شب‌های تاسوعا و عاشورای حسینی بین افرادی که امکان مالی کمتری برای تهیه ماسک دارند توزیع خواهد شد و امیدوارم بتوانیم این روند را در فواصل زمانی دیگر نیز ادامه دهیم.

منبع: جام نیوز