کد خبر: 191387

چرا امسال تهران پروانه نداشت؟

محقق حشره شناس و پروانه شناس درباره علت کاهش جمعیت پروانه‌ها در پایتخت طی ماه‌های ابتدایی سال جاری توضیح داد.
اتاق خبر 24

علیرضا نادری محقق حشره شناس و پروانه شناس درباره کاهش جمعیت پروانه‌ها در ابتدای سال ۹۹ نسبت به سال گذشته اظهار کرد: موضوع کاهش جمعیت پروانه‌ها یک موضوع اکولوژیک است که با فرآیند بارش باران نمی‌توان تعیین کرد که جمعیت این گونه‌ افزایش یا کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه بارش‌ باران تنها یک فاکتور برای جمعیت پروانه ها است، افزود: دمای هوا نیز یکی از فاکتور‌های جمعیتی این گونه‌ به حساب می آید.

نادری با اشاره به اینکه پروانه‌ها شاخص کاهش اکولوژیک هستند، گفت: پروانه‌ها در هر دوره‌ای نیاز‌های متفاوتی دارند مانند دوران شفیره گی که در آن نیازمند رطوبت و دمای خاص هستند.

وی با بیان اینکه جمعیت پروانه ها در فصل بهار و تابستان بستگی به بارش‌ها در فصل زمستان دارد، تصریح کرد: اگر امسال شاهد نبود یا کاهش جمعیت پروانه‌ها در شهر‌ها بودیم، شاید به دلیل سرمای زیاد در فصل زمستان بوده که پروانه‌ها را در مرحله لارو کشته است.

نادری گفت: سال گذشته به دلیل اینکه زمستان معتدلی را شاهد بودیم جمعیت پروانه افزایش داشت، به صورتی که لارو‌ها (نوزاد کرمی‌شکل جانورانی که دگردیسی کامل دارند مانند حشرات و دوزیستان) تغذیه مناسبی در آن فصل داشتند تا به فصل بهار رسیدند و در یک دما و رطوبتی مناسب جمعیت آن‌ها تکثیر یافت.

وی با تأکید بر اینکه پیک افزایش جمعیت حشرات هر ۲۰ تا ۲۵ سال یکبار است، تصریح کرد: لزوما افزایش جمعیت‌ پروانه ها با بارش‌ها همراه نیست، چرا که عوامل محدود کننده نیز وجود دارد.

محقق حشره شناس و پروانه شناس با اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری در برخی از مناطق شاهد تجمع پروانه‌ها بودیم، گفت: در استان‌های جنوبی همچون سیستان و بلوچستان و حتی در ارتفاعات مناطق کوهستانی جمعیت پروانه‌ها به شدت افزایش یافته بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم