کد خبر: 191358

نتایج ماهواره ای از حداکثر دمای ماهیانه زمین در سطح کشور

سازمان فضایی ایران نتایج داده های ماهواره های سنجش از دور از حداکثر دمای سطح زمین در کشور (مربوط به مردادماه سال ۹۹ ) را منتشر کرد.
اتاق خبر 24

اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با توجه به اهمیت نقشه حداکثر دمای ماهیانه سطح زمین در دستیابی به الگوهای حرارتی در سطح کشور، اقدام به پایش تصاویر ماهواره‌های سنجش از دور برای دریافت نتایج مربوط به دمای سطح زمین کرده است.

این طرح به منظور بررسی و مقایسه دقیق این نوع از دما در سال جاری و سال‌های گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مادیس به دست آمده است.

در این طرح نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در مرداد ماه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد پایش و مقایسه قرار گرفته است.

منبع: خبرآنلاین