کد خبر: 191330

بورس هنوز هم روی بورسه!

بازار سرمایه هنوز هم با سرعت در حرکت است، اما این بار جهت حرکت تغییر کرده و این بازار که پیش از این هر هفته رکورد صعود هفته قبل خود را میزد، روندی نزولی به خود گرفته و درحال بازگشت از مسیری است که با سرعت طی کرده بود. با این حال به نظر نمی رسد این افت شاخص باعث شده باشد بورس از چشم سهام داران بیافتد و نگاه ها همچنان به سمت این بازار است.
اتاق خبر 24

تا همین یک ماه پیش صعود چشم گیر بورس نقل مجالس بود! صف خرید ها انقدر طولانی بود که برخی روزها هیچ سهم مرغوبی نصیب سهام داران نمی شد. کافی بود روی یک سهم دست بگذاری تا طی یک هفته سود آنچنانی نصیبت شود. اتفاقی که تبلیغات دولت نیز به آن دامن زد تا پای نیمی از مردم کشور به بازار سرمایه باز شود. این زرق و برق بازار سرمایه چشم خیلی ها را گرفت و بسیاری از مردم با هدف کسب سودهای آنچنانی، با سرمایه چشم گیر و دانش کم وارد این بازار شدند. برخی به سود رسیدند و سرنوشت برخی را به این روزهای بازار سرمایه کشاند.

روزهایی که چراغ قرمز بورس لحظه ای سبز نمی شود و بسیاری از سهم هایی که پشتوانه قوی دارند هم گرفتار صف فروش شده اند. در این میان دولت هر روز تصمیمی در جهت حمایت از این بازار می گیرد و کارشناسان معتقدند شاخص درحال اصلاح خود است. با این حال بازار همچنان با سرکشی بر مدار نزول در حرکت است و برخی دلیل این اتفاق را جدا از دخالت های دولت، حاشیه های تشکیل صندوق دارادوم، نحوه فروش سهام عدالت و... ناشی از ترس جدیدالورودها و رفتار هیجانی آن ها برای خروج از بازار می دانند.

بر این اساس ایسنا به گفت و گو با برخی سهام داران نشسته تا از حال و روز و دیدگاه آن ها به بازار سرمایه با خبر شود. یکی از سهام داران برای ورود به بورس کامیون فروخته و دیگری حاصل چند سال کار خود را به این بازار آورده است. برخی پشیمان هستند و برخی دیگر بر صبر کردن تاکید دارند. با این حال به نظر می رسد اکثرا بر این باورند که آینده بورس همچنان روشن است و تصمیمی برای خروج از این بازار ندارند.

کامیون فروختم، وارد بورس شدم

محمد، یکی از  دلیل ورود به بورس را تاثیر صحبت های اطرافیان عنوان کرد و به ایسنا گفت: من صاحب کامیون بودم و درآمدم از این طریق کم تر از ماهی ۱۰ میلیون تومان بود. به دلیل حرف دیگران و اینکه درآمد ماهیانه ام در بورس از ماهی ۱۰ میلیون بیشتر خواهد شد، کامیون که همه سرمایه ام بود  را ۳۰۰ میلیون تومان فروختم و بهمن سال گذشته بدون هیچ دانش خاصی وارد بازار سرمایه شدم.

وی ادامه داد: در چند ماه اخیر سودهای چشم گیری نصیبم شد و درآمدم از ماهی ۱۰ میلیون تومان هم فراتر رفت. اما این روزها دائما درحال از دست دادن سرمایه خود هستم. فعلا تصمیمی برای آینده ندارم و نمی دانم بهتر است در این بازار بمانم یا خیر.

دنبال جایی برای سرمایه خرد و پراکنده ام بودم

رسول که از سال ابتدای سال ۱۳۹۸ وارد بازار سرمایه شده است، درمورد دلیل ورورد خود به این بازار به ایسنا گفت: بازار سرمایه همواره برای من جذابیت داشت و از آنجایی که برای پول های خرد و پراکنده ام دنبال  جایی برای سرمایه گذاری میگشتم، این بازار را انتخاب کردم.

وی درمورد میزان آشنایی خود با بازار سرمایه توضیح داد: دانشم درمورد بازار سرمایه ابتدایی بود و هست ولی تخصص  یکی از نزدیکانم بورس است و بیش از پنج سال است که در این بازار فعالیت می کند، من هم از توان و ارتباطاتی که دارد استفاده کردم. سرمایه ای هم که تا کنون وارد این بازار کرده ام حدود ۱۰ میلیون تومان است.

منبع: انتخاب