کد خبر: 191329

آمریکا دیگر نه برای مردم دنیا و نه برای مردم خود الگو نیست

یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: آمریکا به عنوان یک الگو دیگر نه تنها نزد مردم دنیا بلکه نزد مردم این کشور هم مطرح نیست و راه انزوا را در پیش گرفته است.
اتاق خبر 24

محمد حسن قدریری ابیانه  با اشاره به بیانات اخیر رهبری مبنی بر اینکه آمریکا یک الگوی شکست‌خورده از مکاتب بشری برای اداره جامعه است گفت: امروز به لحاظ اقتصادی دولت آمریکا و وضع مردم این کشور بسیار در شرایط بحرانی قرار دارد با نگاهی به آمار بدهی های داخلی و خارجی این کشور و بحران کرونا متوجه می شویم همان طور که کارشناسان این کشور اذعان کرده اند اگر همین امروز کرونا از بین برود ده سال دیگر هم اقتصاد و بیکاری در این کشور به حالت قبل باز نمی گردد.

وی ادامه داد: ماهیت نظام سرمایه داری تا حد زیادی در بحران کرونا در آمریکا مشخص شد و صاحبان قدرت و ثروت در شرایطی که مردم در خطر بودند هم چنان به فکر سرمایه داری و ثروت اندوزی بیشتر بودند و امروز می بینیم که مردم آمریکا و سیاهان به ویژه به این مساله پی بردند که جان آنها برای مسوولان آمریکایی ارزشی ندارد. آتشی که از این شرایط ایجاد شده است و در گوشه گوشه این کشور شعله ور شده به این زودی ها خاموش نخواهد شد.

این کارشناس مسایل بین الملل تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری بارها اعلام کردند آمریکا هم مثل شوروی در شرف اضمحلال است و این یک واقعیت انکارناپذیر است. کسانی که شعار پایان تاریخ را می دادند و لیبرالیسم را آخرین مکتب سیاسی در دنیا معرفی می کردند امروز از نظر خود بازگشته اند و لیبرال دموکراسی را در اداره جوامع ناکارآمد می دانند.

قدیری ابیانه گفت: آمریکا چه با ترامپ چه بدون او روز به روز به سقوط نزدیک تر می شود و این یک واقعیت است. آمریکا و غرب دیگر محوریت اقتصاد جهان نیستند و این مساله به سرعت در حال انتقال به شرق مثل کشورهایی از جمله چین، روسیه، هند و ژاپن است. آمریکا از این که دنیا به این سمت به سرعت در حال حرکت است به وحشت افتاده است و نخبگان این کشور این واقعیت را به خوبی درک کرده اند. حتی حامیان رژیم صهیونیستی که بزرگترین حامی آمریکا نیز محسوب می شود و اساسا نظام حاکمه این کشور توسط صهیونیست ها اداره می شود به این مساله که قدرت آمریکا رو به افول است پی برده اند.

این دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به ابزار قدرت آمریکا در اعمال سیاست هایش یعنی رسانه و تحت تسلط گرفتن افکار عمومی دنیا گفت: امروز رسانه های این کشور در رقابت با یکدیگر دست به افشاگری علیه حاکمیت آمریکا می پردازند. آنها به خوبی می دانند که بعد از ترامپ نمی توانند اعتباری که از دست رفته و دیگر برای آمریکا وجود ندارد بازگردد به ویژه که امروز هم پیمانان آمریکا در غرب نیز از حمایت این کشور و نظام عقب نشینی کرده اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم