کد خبر: 191291

جنگ روانی و تحریم‌ها جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران است

آندریو کوریبکو، کارشناس سرشناس روس ابعاد جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران را تشریح کرد.
اتاق خبر 24

کشورهای متخاصم به منظور به‌زانودرآوردن ملتهای مستقل، روشهای خرابکارانه و خصمانه سنتی خود را کنار گذاشته و هم‌اکنون از شیوه‌ها و روشهای جنگی پیچیده‌ای بهره می‌برند که اصطلاحاً به آن «جنگ هیبریدی» یا جنگ ترکیبی گفته می‌شود.

جنگ هيبريدی در بُعد نظامی  بيانگرِ به کارگيری همزمان توانمندی‌های نيروهای نظامی متعارف به شيوه‌ای پيچيده و هماهنگ شده است. اما جنگ‌ هیبریدی صرفاً منحصر به میدان نبرد نیست.

در کتابچه نشست امنیتی مونیخ ۲۰۱۵ جنگ هیبریدی اینگونه تعریف شده است که « نبرد هیبریدی شامل ترکیبی از ابزار‌های مختلف متعارف و غیرمتعارف است. این ابزار‌ها از دیپلماسی تا جنگ نظامی را در هشت قسمت شامل می‌شود: ۱. دیپلماسی ۲. جنگ اطلاعاتی و پروپاگاندا ۳. حمایت از نابسامانی‌ها و شورش‌های محلی ۴. نیرو‌های نامنظم و چریکی ۵. نیرو‌های ویژه ۶. نیرو‌های کلاسیک نظامی ۷. جنگ اقتصادی ۸-حمله‌های سایبری.

در مقابل جنگ هیبریدی، بسیاری از کارشناسان نظامی از مفهوم «دفاع هیبریدی» استفاده می‌کنند که گفته می‌شود ایران در برابر تهاجم همه‌جانبه و ترکیبی آمریکا به خوبی از این شیوه استفاده می‌کند و واشنگتن و متحدانش را در منطقه زمین‌گیر کرده است.

برای درک بهتری از هجمه وسیع، مخرب، و همه‌جانبه دشمن در مواجه با جمهوری اسلامی و فهم کاملتر جریانات «تحریف» یا همان جنگ روانی  و «تحریم»،  به سراغ آندریو کوریبکو، پژوهشگر سرشناس حوزه جنگهای هیبریدی رفته است.

آندرو کوریبکو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد سیاسی روس است که تمرکز مطالعاتی خود را بیشتر در زمینه انقلاب‌های رنگی، تاکتیک‌های تغییر نظام‌های سیاسی، و همچنین جنگ‌های نامتعارف در کشور‌های مختلف قرار داده است. وی اخیراً نیز کتابی با عنوان 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران