کد خبر: 191238

ترامپ آماده پرداخت هزینه برای رسیدن به توافق با ایران است

یک کارشناس مسائل بین الملل، با بیان اینکه فعال شدن مکانسیم ماشه به معنای پایان برجام است، گفت:‌ احتمال قادر بودن دولت ترامپ به عملیاتی کردن مکانسیم ضعیف است، چرا که فعال شدن مکانیسم ماشه خط قرمز ایران و از دیگر سو خط قرمز اروپا، روسیه و چین نیز است.
اتاق خبر 24

رضا ذبیحی، درباره تلاش دولت ترامپ برای فعال کردن مکانسیم ماشه گفت:‌ به لحاظ حقوق بین الملل فعال شدن مکانسیم ماشه یا اسنپ بک اختیاری است که برجام تنها در اختیار اعضای آن قرار داده است، در حالی که آمریکا به صراحت اعلام کرده است که از برجام خارج شده است.

وی افزود: با این وجود آمریکا سعی دارد بدون وجود هیچ استدلال محکم حقوقی و تنها مبتنی بر منطق زور حرف خود را در این زمینه به کرسی بنشاند که گمان می رود برای عملیاتی کردن اراده خود در این خصوص مسیر بسیار دشواری در پیش داشته باشد. 

این کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: دولت ترامپ در حالی بر استفاده از مکانسیم ماشه برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پای می فشارد که اروپا نیز به صراحت اعلام کرده است که آمریکا به دلیل خروج از برجام قادر به استفاده از مکانسیم ماشه نیست. 

اصرار ترامپ برای استفاده از مکانیسم ماشه، باعث ایجاد تنش بسیار بالایی در شورای امنیت خواهد شد 

ذبیحی ادامه داد:‌ در صورت اصرار دولت ترامپ برای کاربرد مکانیسم ماشه، ممکن است تنش بسیار بالایی در شورای امنیت بوجود آید و به همین دلیل است که روسیه به دنبال برگزاری نشست مجازی هفت کشور شامل اعضا دائم شورای امنیت به اضافه ایران و آلمان است. 

فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای پایان و سقوط برجام است

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: در عین حال به نظر می رسد اروپا، روسیه و چین این بار در برابر زورگویی آمریکا مقاومت کنند، چرا که فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای پایان و سقوط برجام است و این چیزی است که حداقل کشورهای اروپایی نسبت به وقوع آن بسیار بیمناک هستند. 

اروپا،حداکثر مقاومت را در برابر استفاده آمریکا از "مکانیزم ماشه "انجام خواهد داد 

وی ادامه داد: البته اروپا در زمینه مسائل اقتصادی از جمله موضوع  اینستکس و نیز تلاش برای بهره مند شدن ایران از مزایای اقتصادی برجام ناکام ماند که دلیل آن عدم توفیق برای جلب رضایت شرکت های اروپایی برای تداوم تجارت با ایران از ترس تحریم آمریکا بود، ولی در خصوص مکانسیم ماشه که یک موضوع سیاسی است،اروپا حداکثر مقاومت را انجام خواهد داد. 

منبع: خبرگزاری ایسنا