کد خبر: 191192

آمریکا ناامیدانه به دنبال احیای گذشته است

وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: از سال ۱۹۷۹ تا کنون، آمریکا ناامیدانه به دنبال احیای گذشته است، با این حال این امر همچنان توسط مردم ایران تحقیر می‌شود.
اتاق خبر 24

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: ۶۷ سال پیش در چنین روزی (۲۸ مرداد)، آمریکا و انگلیس در کودتایی برای سرنگونی دولت منتخب خود سعی کردند خواست مردم ایران برای عزت را پایه مال کنند.

وی افزود: از سال ۱۹۷۹ تا کنون، آمریکا نا امیدانه به دنبال احیا گذشته است. با این حال این امر همچنان توسط مردم ایران تحقیر می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر