کد خبر: 190976

امکان جابجایی انبار نفت تهران وجود ندارد

ویس کرمی گفت:انبار نفت تهران نقش مهمی در سوخت رسانی در شهر تهران را دارد و دارای تمامی استاندار‌های لازم است امکان جابجایی آن وجود ندارد.
اتاق خبر 24

کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشوردر گذشته مکاتبات  و جلسات کارشناسی و مدیریتی درون و برون سازمانی به منظور هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی ربط برگزار شده است و در آنها موارد لازم برای رعایت استاندارد‌های فنی و ایمنی انبارهای نفت مورد توجه قرار گرفت.

او ادامه داد:انبار نفت شهران یکی از انبار‌های حیاتی برای سوخت رسانی در کلان شهر تهران است و از استاندارد‌های لازم برخوردار است و وجود آن نیز برای سوخت رسانی پایدار و ایمن و با کمترین تردد ناوگان نفتکش در سطح شهر بسیار ضروری است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور در ادامه در خصوص اینکه آیا امکان جابجایی این انبار وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: انبار نفت تهران شامل سه انبار نفت جنوب، انبار نفت ری جنوب پالایشگاه و شمال غرب تهران کن و شمال شرق تهران قوچک است و به دلیل اینکه این انبار دارای تمامی استاندارهای لازم است امکان جابجایی آن وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا