کد خبر: 190945

معترضان لبنانی چه شعاری سر می‌دهند؟

صفحه اینستاگرام لیبانیران نوشت: تظاهرات آغاز شد
اتاق خبر 24

‏بازی کهنه و تکراری استکبار کثیف، ایجاد جنگ داخلی به بهانه های مختلف.

امروز عده ای از مردم برای اعتراض به وضعیت کشور و نظام لبنان به میدان شهدا آمده اند.

اما عده ای با شعار حزب الله تروریست، باعث اعتراض دیگران شده‌اند و شعار سمیر جعجع صهیونیستها از طرف مقابل شنیده می‌شود.

هر لحظه بر تعداد معترضین افزوده می‌شود. افراد زیادی از صیدا و طرابلس به بیروت آمده‌اند. گزارش می‌شود افراد زیادی از محله مسیحی اشرفیه آمده‌اند.

معترضان در برابر مجلس به نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کنند.