کد خبر: 190917

تیغ تحریم ها با تحریف جریان غربگرا تیز می شود

مدیر مدرسه علمیه حافظین قرآن حاج شهبازخان کرمانشاه با بیان اینکه تیغ تحریم ها با تحریف جریان غربگرا تیز می شود، گفت: رویکرد خسارت بار جریان تحریف با کوچک نمایی قدرت داخلی، مردم انقلابی را مأیوس و با بزرگنمایی توان دشمن، موجب ترغیب و تشدید تحریم ها می شود.
اتاق خبر 24

حجت الاسلام مختار سلیمانبا اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب درباره خطر جریان تحریف، اظهار داشت: هنر جریان تحریف پاشیدن تخم  نا امیدی و یأس در افکار عمومی، خصوصا نسل جوان  است و تنها راه نجات از مشکلات را مذاکره با آمریکا می داند.

مدیر مدرسه علمیه حافظین قرآن حاج شهبازخان کرمانشاه ادامه داد: پادوگری و وادادگی در مقابل هیمنۀ پوشالی دشمن از صفات بارز جریان تحریف است که ریشه در خودباختگی به اصطلاح روشنفکران عصر مشروطه دارد.

وی تصریح کرد: جریان تحریف به مثابۀ لبۀ قیچی است که برای دستیابی به اهداف پلید و مخرب تحریم کنندگان و ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نظام اسلام، به کمک لبۀ دیگر آن یعنی تحریم ها آمده است.

حجت الاسلام سلیمانی بیان کرد: تحریف کنندگان به عنوان پیاده نظام دشمن و در حکم برادران شیطان، به دنبال اجرایی شدن نقشه های شوم دنیای استکبار هستند.

مدیر مدرسه علمیه حافظین قرآن حاج شهبازخان کرمانشاه با بیان اینکه تیغ تحریم ها با تحریف جریان غربگرا تیز می شود، ادامه داد: رویکرد خسارت بار جریان تحریف با کوچک نمایی قدرت داخلی، مردم انقلابی را مأیوس و با بزرگنمایی توان دشمن، موجب ترغیب و تشدید تحریم ها می شود.

حجت الاسلام سلیمانی خاطر نشان کرد: جریان نفوذ با تمام ابزار و سرسپردگی به دشمنان ملت ایران و رخنه در روزنامه های زنجیره ای و فضای مجازی، با مأموریت جدید «تحریف»، به دنبال تئوریزه کردن  اهداف شیطان بزرگ است.

وی در پایان گفت: پیاده نظام دشمن در جریان تحریف، با سوء استفاده از عدم نظارت بر بازار و قیمت های افسار گسیخته، به دنبال تضعیف روحیه و بدبینی مردم از نظام اسلامی، به موازات جریان تحریم، در حال دادن آدرس غلط به مردم است.

منبع: خبرگزاری ایرنا