کد خبر: 190899

کلمه هزینه‌سازی که ترامپ درباره انفجار بیروت به کار برد

یک کاربر توییتر نوشت: ترامپ درباره انفجار بیروت از کلمه "حمله" استفاده کرد!
اتاق خبر 24

اگر این کلمه سهوا از دهنش بیرون پریده باشه میتونه یک لغزش فرویدی هزینه ساز برای آمریکا باشه...