کد خبر: 190898

چرا ۲۵۷۰ تن آمونیاک در بندر بیروت انبار شد؟

یک فعال توییتری نوشت: بندر بیروت توسط حسن قرطیم از نزدیکان حریری اداره میشود پس به کل وجود هر چیزی مربوط به حزب الله در آن مردود است.
اتاق خبر 24

۲۵۷۰ تن آمونیاکی که گویا دلیل انفجار بود داستانش به چند سال قبل و ارسال این محموله برای مخالفان بشار توسط سعودی بازمیگردد که به دلیل اختلاف مالی شرکا در بیروت دپو شد.