کد خبر: 190897

چرا روز غدیر، عید مسلمان شد؟

صفحه توییتر منتسب به آیت سیدمحمدمهدی میرباقری نوشت: عید بودن غدیر به خاطر این است که عبور ما از حجاب های ظلمانی و سیر در مقام حجاب های نورانی تا رسیدن به سرچشمه توحید در غدیر ممکن شده است.
اتاق خبر 24

غدیر است که توحید به گونه ای در دین اسلام تجلی کرد که خدای متعال این را پذیرفت و مرضی خدای متعال شد.