کد خبر: 190848

در غدیر درهایی باز می‌شود که در غیر آن باز نمی‌شود

صفحه توییتر منتسب به آیت الله محمدمهدی میرباقری نوشت: در عید غدیر در هر سال، درهایی باز می‌شود که در غیر غدیر باز نمی‌شود؛ لذا روزه روز غدیر فضیلت شصت سال روزه را دارد که این شصت سال، مالِ سال اول نیست؛ بلکه هر سال این روزه، این فضیلت را دارد!
اتاق خبر 24

این فضیلت، قراردادی نیست.این ظرف، ظرف خاصی است که عبادت در آن با فضیلت بیشتری واقع می‌شود.