کد خبر: 190835

چالش ‌مالی و دردسر شهریه دانشجویان در ترم جدید مجازی

تغییر شیوه آموزش از حضوری به مجازی، شهریه را به چالش بزرگ دانشجو و دانشگاه ها در کرونا تبدیل کرد، با واکاوی موضوع شهریه، به این سوال پرداخته ایم که با تداوم کرونا، سرانجام چه زمانی می توان کاهش شهریه در آموزش مجازی را انتظار داشت؟
اتاق خبر 24

در پی شیوع ویروس کرونادر جهان، نتایج نظرسنجی جهانی در نظام آموزش عالی از حدود ۴ هزار دانشجو نشان داد که ۷۸ درصد دانشجویان معتقدند دانشگاه ها باید برای شهریه آموزش آنلاین تخفیف قائل شوند. 

تحلیلگران براساس نظام کیواس از دانشجویان پرسیدند که اگر قرار بود تحصیلات خود را به صورت آنلاین شروع کنند فکر می کردند این موضوع چقدر بر شهریه تاثیر می گذارد؟ ۷۸ درصد از دانشجویان در پاسخ به این سوال گفته اند دانشگاه ها باید در شهریه تخفیف قائل شوند. 

از این رو، تغییر شیوه آموزش از حضوری به مجازی در دوران شیوع کرونا مسئله شهریه را به چالش بزرگ دانشجویان و دانشگاه ها نه تنها در ایران بلکه در جهان تبدیل کرده است. اما همچنان که از یک سوی دانشجوها کاهش شهریه را انتظار دارند؛ در مقابل مسوولان دانشگاه ها نظر مخالف دارند و حتی معتقدند که هزینه های آموزش تغییری نکرده است.

۰ درصد دانشجوهای خارجی هم انتظار تخفیف شهریه دارند

وقتی تحلیلگران نظر دانشجویان درباره تخفیف شهریه ترم بعد را پرسیدند، نتایج این نظر سنجی رسمی به وضوح نشان داد که دانشجویان بین المللی در صورت شروع تحصیل به صورت آنلاین، انتظار دارند از تخفیف شهریه برخوردار شوند. ۸ درصد از دانشجویان هم گفتند شهریه ها باید همین طور بماند، ۱۳ درصد مطمئن نبودند که چه تغییری در شهریه ها ضروری است و یک درصد هم سایر موارد را انتخاب کردند.

میزان تخفیف مدنظر دانشجویان متفاوت است؛ ۲۱ درصد معتقدند که باید بین ۲۱ تا ۳۰ درصد تخفیف وجود داشته باشد، ۲۰ درصد معتقدند که باید بین ۴۱ تا ۵۰ درصد تخفیف داشته باشد و ۹ درصد هم معتقدند که باید بیش از ۷۰ درصد تخفیف شهریه وجود داشته باشد.

*امید دانشجوها به کاهش شهریه در نخستین ترم مجازی ناامید شد

 

زمانی، دانشجوی پردیس دانشگاه دولتی در تهران درباره درخواست دانشجوهای شهریه پرداز برای تخفیف شهریه، گفت: از ابتدای ترم صحبت از تخفیف شهریه شد و گزینه های احتمالی را مطرح کردند اما ترم تمام شد و تخفیفی هم در کار نبود. اگر در این ترم تخفیفی برای شهریه می دادند برای تخفیف شهریه ترم بعد هم امیدی بود اما با این شرایط تصور نمی کنم تا پایان کرونا و پایان آموزش مجازی، شهریه ها تغییری کند. حتی شاید ترم بعد شرایط حذف درس هم سخت گیرانه تر شود و در نتیجه دانشگاه در بازگرداندن هزینه درس حذف شده مثل این ترم مماشات نکند.

منبع: خبرگزاری ایسنا