کد خبر: 190700

سالمندان جزو گروه های حساس در برابر کرونا

سالمندان مانند همه گروه ها در معرض سرایت ویروس کرونا هستند اما خطر بروز عفونتِ شدید در این گروه بیشتر است و به همین دلیل، رعایت دقیق‌تر نکات بهداشتی اهمیت زیادی دارد.
اتاق خبر 24

سالمندان مانند همه گروه ها در معرض سرایت ویروس کرونا هستند اما خطر بروز عفونتِ شدید در این گروه بیشتر است و به همین دلیل، رعایت دقیق‌تر نکات بهداشتی اهمیت زیادی دارد.

افراد سالمندی که دچار بیماری‌های جدی زمینه‌ای هستند، بیش از سایر سالمندان در معرض خطر بروز علائم شدید عفونت کرونا قرار دارند.

منبع: خبرگزاری ایرنا