کد خبر: 190667

عصاره‌ای از حماقت و خیانت

یک فعال رسانه ای در توییتر نوشت: مسعود رجوی به مهدی ابریشیم‌ چی گفته بود «وقتی به تهران رسیدید اتاق کار سابق من در خیابان علوی را آماده کنید تا در آن مستقر شوم» و بعد خطاب به نیروها گفت «بعد از ورود به تهران تا ۴۸ساعت هر کسی را که خواستید بکشید، تا من فرمان عفوعمومی بدهم!» رسم خیانت و رسم حماقت را توامان داشتند!
اتاق خبر 24

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.