کد خبر: 190655

انجام روزانه بیش از 2 هزار سفر در پایتخت

مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران با اشاره به اینکه روزانه بیش از 2 هزار سفر از طریق دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت انجام می‌گیرد، گفت: کاربران قبل از استفاده از دوچرخه نسبت به ضدعفونی آن اقدام کنند.
اتاق خبر 24

یعقوب آزاده‌دل مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک رباره آمار مسافران دوچرخه‌های اشتراکی در پایتخت، اظهار داشت: تعداد دوچرخه‌های بیدود در سطح شهر تهران امسال دو برابر خواهد شد و در حال حاضر ۱۰۰۰ دوچرخه اشتراکی در تهران جهت استفاده شهروندان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از 2 هزار سفر از طریق دوچرخه‌‌های اشتراکی در سطح پایتخت انجام می‌گیر،د گفت: ‌نسبت به سال گذشته و قبل از شیوع کرونا آمار مسافران دوچرخه در پایتخت، دو تا سه برابر شده است.

مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران ادامه داد: سهم استفاده از دوچرخه در جابه‌جایی‌ مسافران در تهران 0.8 درصد است و شهرداری در تلاش است از طریق در نظر گرفتن تمهیداتی این رقم را به بیشترین میزان برساند.

منبع: خبرگزاری ایلنا