کد خبر: 190619

واگذاری اختیار ارائه مرخصی به زندانیان به استانها

رئیس قوه قضاییه از واگذاری اختیار ارائه مرخصی به زندانیان به استانها خبر داد.
اتاق خبر 24

آیت الله  ریسیرئیس قوه قضاییه گفت: اختیار ارائه مرخصی به زندانیان را با توجه به شیوع ویروس کرونا به استانها داده ایم تا استانها اختیار عمل داشته باشند.

وی ادامه داد: به این ترتیب زندانیانی که شرایط مرخصی را داشته باشند می توانند از مرخصی استفاده کنند به این ترتیب از زندانیان صیانت شده و امور زندانها مدیریت بهتری می شود.

این در حالی است که در اوایل اسفند سال گذشته با تدبیر رئیس قوه قضاییه زندانیان زیادی موفق شدند به مرخصی بروند تا از شیوع بیماری کرونا در داخل زندانها جلوگیری شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا