کد خبر: 190590

آمار جهانی کرونا در یک مرداد

شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۱۵ میلیون و ۹۳ هزار نفر رسیده و تاکنون بیش از ۶۱۹ هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند.
اتاق خبر 24

بیماری «کرونا» که در ماه‌های اخیر تقریبا همه کشور‌های جهان را درگیر خود کرده است، تاکنون سبب ابتلای ۱۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۷۱۲ نفر شده است؛ ضمن اینکه مرگ ۶۱۹ هزار و ۴۶۷ نفر را نیز رقم زده است.

از سوی دیگر آمار‌ها از بهبودی ۹ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۷۲۴ مبتلای به این بیماری خبر می‌دهند.

آمریکا
شمار قربانیان: ۱۴۴ هزار و ۹۵۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۴ میلیون و ۲۸ هزار و ۵۶۹ نفر

برزیل
شمار قربانیان: ۸۱ هزار و ۵۹۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۵۳۲ نفر

هند
شمار قربانیان: ۲۸ هزار و ۷۷۰ نفر
تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۸۵ نفر

روسیه
شمار قربانیان: ۱۲ هزار و ۵۸۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۷۸۳ هزار و ۳۲۸ نفر

آفریقای جنوبی
شمار قربانیان: ۵ هزار و ۳۶۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۸۱ هزار و ۷۹۸ نفر

پرو
شمار قربانیان: ۱۳ هزار و ۵۷۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۶۲ هزار و ۸۷ نفر

مکزیک
شمار قربانیان: ۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۵۶ هزار و ۲۵۵ نفر

شیلی
شمار قربانیان: ۸ هزار و ۶۷۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۳۴ هزار و ۶۸۳ نفر

اسپانیا
شمار قربانیان: ۲۸ هزار و ۴۲۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۱۳ هزار و ۲۷۴ نفر

انگلیس
شمار قربانیان: ۴۵ هزار و ۴۲۲ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۹۵ هزار و ۸۱۷ نفر

پاکستان
شمار قربانیان: ۵ هزار و ۶۳۹ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۶۶ هزار و ۹۶ نفر

عربستان
شمار قربانیان: ۲ هزار و ۵۵۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۵۵ هزار و ۸۲۵ نفر

ایتالیا
شمار قربانیان: ۳۵ هزار و ۷۳ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۴۴ هزار و ۷۵۲ نفر

ترکیه
شمار قربانیان: ۵ هزار و ۵۲۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر

آلمان
شمار قربانیان: ۹ هزار و ۱۸۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۰۳ هزار و ۸۹۰ نفر

فرانسه
شمار قربانیان: ۳۰ هزار و ۱۶۵ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۷۷ هزار و ۳۳۸ نفر

سوئد
شمار قربانیان: ۵ هزار و ۶۴۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۷۸ هزار و ۱۶۶ نفر

بلژیک
شمار قربانیان: ۹ هزار و ۸۰۵ نفر
تعداد مبتلایان: ۶۴ هزار و ۹۴ نفر

چین
شمار قربانیان: ۴ هزار و ۶۳۴ نفر
تعداد مبتلایان: ۸۳ هزار و ۷۰۷ نفر

عراق
شمار قربانیان: ۳ هزار و ۹۵۰ نفر
تعداد مبتلایان ۹۷ هزار و ۱۵۹ نفر

افغانستان
شمار قربانیان: هزار و ۱۸۶ نفر
تعداد مبتلایان: ۳۵ هزار و ۶۱۵ نفر

ژاپن
شمار قربانیان: ۹۸۸ نفر
تعداد مبتلایان: ۲۵ هزار و ۷۳۶ نفر

کره جنوبی
شمار قربانیان: ۲۹۷ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۳ هزار و ۸۷۹ نفر

قطر
شمار قربانیان: ۱۶۰ نفر
تعداد مبتلایان: ۱۰۷ هزار و ۴۳۰ نفر

منبع: خبرگزاری ایرنا