کد خبر: 190580

جلسه علنی امروز مجلس آغاز شد

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.
اتاق خبر 24

جلسه علنی امروز (چهارشنبه، یکم مرداد) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار‌ها را به شرح ذیل قرائت کرد:

انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح ۲ فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان عضو ناظر در هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست

انتخاب ۲ نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان عضو کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

انتخاب ۲ نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و یک نفر از کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی مدیریت بحران کشور

انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، یک نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور

انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور.

انتخاب دادستان دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان محاسبات کشور

منبع: جام جم آنلاین