کد خبر: 190570

مردم ۱۰ روز دیگر تحمل کنند

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: علیرغم افزایش دما و مصرف بالا شرایط نیروگاه ها نرمال است اما از مشترکان تقاضا داریم طی ۱۰ روز آینده به مدیریت مصرف توجه داشته باشند.
اتاق خبر 24

محسن طرزطلب نیروگبا اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه های کشور، اظهار کرد: در حال حاضر نیروگاه وضعیت عادی دارند و مشکلی در روند تولید برق وجود ندارد و رکوردشکنی مصرف برق آسیبی به نیروگاه ها وارد نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود کهتوان مقابله با افزایش مصرف را داشته باشند، تصریح کرد: نگرانی برای زمانی است که حادثه ای در یک یا چند نیروگاه اتفاق افتد و مشکلاتی را ایجاد کند؛ در غیر این صورت نگرانی خاصی برای تامین برق کشور وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه نگرانی از این بابت است که متوسط میانگین دمای هوا در کل کشور افزایش یابد، افزود: هر یک درجه میانگین وزنی که افزایش می یابد ۱۸۰۰ مگاوات بر میزان مصرف برق افزوده می شود.

۱۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه ها اضافه شد

طرزطلب افزود: وقوع گرمای بیش از حد ممکن است در تولید برق پایدار و مستمر ایجاد مشکل کند. علاوه بر این در حوزه های پست، انتقال و بحث های توزیع نیز ممکن است مشکلاتی به وجود آید که مدیریت مصرف برق و همکاری مشترکان می تواند این موضوع را سامان بخشد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاه ها در پیک امسال، اظهار کرد: از پیک سال گذشته تا کنون حدود ۱۸۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور اضافه شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا