کد خبر: 190513

نشانه‌ای واضح از تعهد انگلیس به حقوق بشر!

سیدنظام الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: جناب سفیر! میزان تعهد دولت بریتانیا به حمایت از حقوق بشر را در ۱۵۰سال استعمار هند، کشاندن ۲۰میلیون انسان سیاهپوست به بردگی و فاجعه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یادآور نمیشوم.
اتاق خبر 24

همین بمبهایی که با حمایت شما بر سر کودکان غزه و یمن میریزند نشان واضح تعهد شما به حمایت از حقوق بشر است.

 

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.