کد خبر: 190310

آمریکای ترامپ، مقصر اصلی برجام

 یک کارشناس مسائل آمریکا در توئیتر نوشت: مشکل برجام در خود برجام نبود، مشکل در یکی از طرفین برجام بود که خود را قادر مطلق در نظام بین الملل و توانمند در نادیده گرفتن قواعد و مقررات بین المللی قلمداد می کند؛ امریکایی که مدتی بعد به "امریکای ترامپ" بدل شد.
اتاق خبر 24

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.