کد خبر: 190259

آغاز قانون اساسی روسیه با نام خدا!

سید عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات در توئیتر نوشت: کانون نویسندگان ایران در صدد کسب مجوز بود. به جمع پنج نفره ای از کانون که به دفترم آمده بودند، گفتم زود تَر اساسنامه تان را بیاورید! گلشیری گفت دوسال بحث شده که اساسنامه با نام خدا شروع شود یا نشود! به نتیجه نرسیده بودند و نرسیدند. دیدم در اصلاح قانون اساسی روسیه نام خدا آمده!