کد خبر: 190257

اطلاعات روحانی از روند اجرای برجام

یک فعال فضای مجازی در توئیتر نوشت: روحانی گفته «اگه آمریکا بخواد به برجام صدمه سیاسی بزنه تحمل نمی‌کنم اقدام قاطع نشون می‌دم»! حس می‌کنم به این بنده خدا نگفتن آمریکا برجامو پاره کرده، گفتن برجام مریض شده بردیمش بیمارستان