کد خبر: 190255

آیا دستگاه قضایی آمریکا عملکرد مستقل دارد؟

عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتر نوشت: احتمالا زیاد شنیدید که روشنفکران و بیگانه ستایان، دستگاه قضایی آمریکا را مستقل می دانند اما دستگاه قضایی ایران را خیر جیم بوسبرگ قاضی فدرال آمریکا دستور مصادره محموله‌های نفتی و توقیف چهار نفتکش ایرانی که به سمت ونزوئلا در حرکت هستند را صادر کرد