کد خبر: 190252

مهمترین اولویت بشر برای تفکر چیست؟

صفحه توییتر حجت الاسلام علیرضا پناهیان نوشت: اولین و بیش‌ترین چیزی که انسان باید درباره آن فکر کند هدف است آن هم عالی‌ترین هدف. هدف داشتن به انسان انگیزه و به زندگی معنا می‌دهد. انگار نفس اندیشیدن دربارۀ هدف انسان را به هدف نزدیک‌تر می‌کند. گرما و انرژی تولید شده در اثر داشتن یک هدف عالی به هیچ وسیلۀ دیگری قابل دست‌یابی نیست.