کد خبر: 190250

وقوع ماه گرفتگی غیر قابل رویت

کارشناس نجوم با بیان اینکه فردا یک ماه گرفتگی نیم سایه ای رخ می دهد، گفت: این ماه گرفتگی حتی در کشورهایی که تحت پوشش هستند به راحتی قابل رویت نیست.
اتاق خبر 24

خسرو جعفری زاده مسئول باشگاه نجوم تهران گفت: فردا یکشنبه ۱۵ تیر ۹۹، ماه گرفتگی رخ می دهد که در ایران قابل مشاهده نیست.

وی با بیان اینکه این ماه گرفتگی از ساروس ۱۴۹ است، گفت: این ماه گرفتگی ساعت ۹:۰۰ صبح به وقت ایران(ساعت  ۳:۰۷ بامداد به وقت جهانی) آغاز می شود.

جعفری زاده با بیان اینکه ساعت ۴:۳۰ لحظه اوج این گرفت است، بیان کرد: در این گرفتگی که ماه وارد نیم سایه زمین می شود، نمی توان تاریکی ماه را دید؛ یعنی این رویداد در ایران قابل رصد نیست.

وی با اشاره به کشورهایی که می توانند این ماه گرفتگی را رصد کنند گفت:این گرفت در ساعت۵:۵۲ به زمان جهانی، پایان می یابد.

منبع: جام جم آنلاین