کد خبر: 190234

جزئیات ثبت‌نام دستگاه‌ دولتی و خصوصی در سامانه الکترونیک

طی سال‌های گذشته به تدریج میزان معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزایش یافته به طوری که تا پایان خرداد 99، تعداد 550 هزار انواع معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت شده است.
اتاق خبر 24

، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هداف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی طراحی و راه‌اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است. 

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم کند. 

در ادامه این مطالب وضعیت بهره‌برداری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  آمده است: 

آمار ثبت نام و عملکرد دستگاه‌ها در سامانه 

طی سال گذشته، به تدریج تعداد دستگاه‌های فعال در سامانه افزایش یافته است (نمودار شماره 1) ، به طوری که تا پایان پانزدهم خرداد 1399 تعداد 8789 دستگاه در سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 6465 دستگاه فقط یک معامله یا بیشتر در سامانه انجام داده‌اند و مابقی دستگاه‌ها معامله‌ای در سامانه انجام نداده‌اند. 

لازم به ذکر است از مراجع مختلف در خصوص فهرست کامل دستگاه‌های مشمول استفاده از سامانه، استعلام شده، لیکن تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نشده است. 

طی سال‌های گذشته، به تدریج تعداد عوامل بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (خریداران و فروشندگان از جمله تامین کنندگان، مناقصه‌گران و مزایده‌گران) که در سامانه فعال هستند افزایش یافته است (نمودار شماره 2) به طوری که تا پایان پانزدهم خرداد 1399 حدود تعداد 192 هزار فعال اقتصادی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

 

طی سال‌های گذشته، به تدریج میزان معاملات در سامانه افزایش یافته به طوری که تا پایان پانزدهم خرداد 1399، حدودا تعداد 550 هزار انواع معامله به ارزش 158 هزار میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است (نمودار شماره 3).

منبع: خبرگزاری ایسنا