کد خبر: 190187

رمز زندگی شیرین از دیدگاه رهبر انقلاب

حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر رهبر معظم انقلاب نوشت: رهبر انقلاب: وقتی که زن و شوهر در پایان کار روزانه یا در وسط روز به هم می‌رسند و همدیگر را می‌بینند، هر دو از هم توقع دارند که بتوانند محیط را شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کننده از خستگی بسازند؛ این توقع به‌جایی است. اگر بتوانید این کار را بکنید، زندگی شیرین خواهد شد.