کد خبر: 190156

حقوق بشر آمریکایی یعنی چه؟

یک کاربر توییتر نوشت: حقوق بشر آمریکایی یعنی کمک به صدام برای بمباران شیمیایی ایران؛ یعنی زدن هواپیمای مسافربری؛ یعنی هیروشیما و ناکازاکی؛ یعنی جنایات از ویتنام گرفته تا یمن؛ حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور یک مقام رسمی در یک سفر رسمی در کشور ثالث! حقوق بشر آمریکایی یعنی داغ بر دل نشسته ی حاج قاسم.