کد خبر: 190126

بازگشت مرد پشت پرده اصلاحات!

یک کاربر توییتر در واکنش به نامه خوئینی‌ها نوشت: بازگشت مرد پشت پرده اصلاحات! موسوی خوئینی ها که با القاب پدر معنوی، پدرخوانده و مرد خاکستری خطاب می شود می داند کجا پیام هایش را علنی کند. آن می خواهند مشکلات اقتصادی و معیشتی که توسط دولت مورد حمایت خودشان به وجود آمده است را به گردن کلیت نظام بیاندازند.