کد خبر: 190105

ما نامحرمیم؟!

یک فعال رسانه ای در توییتر نوشت: تقریبا یک ماه از ماجرای اعتبار نامه تاجگردون گذشت و ما هنوز نامحرمیم!
اتاق خبر 24

چرا نمایندگانی که با قاطعیت حرف از شبکه فساد تاجگردون میزنن اسناد رو منتشر نمیکنن تا ما مردم تکلیفمون رو با کمیسیون تحقیق مجلس و نهادهای امنیتی و نظارتی کشور بدونیم؟! ما نامحرمیم؟!